ММ АГЕНЦИЈА
Књиговодство
Рачуноводство
Консалтинг
Пореско саветовање
Слободно послујте!
Прати вас ваша ММ АГЕНЦИЈА
ММ АГЕНЦИЈА је основана 1992. године са основном делатношћу вођења пословних књига за привредна друштва и предузетнике.

Агенција запошљава већи број сертификованих овлашћених рачуновођа и програмера па смо у могућности да пружимо и софтверску подршку. Ради се о савременом и сертификованом књиговодственом програму. Имамо организовану курирску службу тако да је достава документације и њена обрада права песма - нема одласка код књиговође, гужви и чекања. Комплетно одговарамо за обављен посао тако да се ваше пословање своди на то да другим речима радите ваш посао не оптерећујући се гомилама папира.

ЦЕНЕ УСЛУГА зависе од обима посла, а не висине промета. Настојимо да нашим радом, саветима и ценовном политиком подржимо клијента, а у циљу дугорочне пословне сарадње.
Пре него што било шта урадите, обратите нам се да вас посаветујемо.
 
Услуге
 
Књиговодство
КЊИГОВОДСТВО

- комплетно вођење свих законом прописаних пословних књига за све врсте привредних субјеката;
- израда комплетних годишњих завршних рачуна;
- израда свих врста обрачуна зарада
- пријава и одјава радника са уписом радног стажа (М4 обрасци) и овером здравствених књижица;
- боловања (трудничко, породиљско и остала);
- заступамо клијенте пред свим органима контроле пословања.
 

Рачуноводство

РАЧУНОВОДСТВО

- анализирање пословања
- уочавање и упућивање на пропусте
- тражења најадекватнијих решења за унапређење пословања
- стално праћење законских прописа
- планирање, контрола и рачуноводствено информисање
 

Консалтинг

КОНСАЛТИНГ

Пружање помоћи у виду препоруке, дефинисања и решавања проблема у вези комплетног пословања клијента.
 
Порески савети
ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Преузимамо комплетну саветодавну функцију око пореских обавеза у оквиру позитивних и других законских прописа.

 
Portfolio

Контакт

Вишеградска 16
Београд 11000, СРБИЈА
+381 (11) 362 91 15
info@mmagencija.co.rs